De meeste van deze documenten (op papier) zijn van het PDF type.

OPSTART NA CORONA: opstarten_repetities_02

KHOSC_Privacyverklaring : khosc_privacyverklaring_062019

Inschrijving bij de Harmonie   inschriivinghar (papier)    gebruik de e-inschrijving
Inschrijving bij de MPB   inschriivingmpb (papier)         gebruik de e-inschrijving
Volgende Activiteit zie agenda
Ledenlijst bestuur KHOSC khosc_bestuur  Niet ter beschikking (GDPR)
Ledenlijst bestuur MPB   BestuurLeden_mpb Niet ter beschikking (GDPR)
Inventaris muziekstukken
Parkings infoparkeren
Statuten en Reglementen :  STATUTEN_KHSTCD
Nieuwsbrief
Info en Inschrijving Sint Ceciliafeest   gebruik de e-inschrijving
Inschrijving Eetfestijn                       gebruik de e-inschrijving
Inschrijven Spaghettizwier               gebruik de e-inschrijving 
Inschrijving taartenslag                    gebruik de e-inschrijving
Inschrijving Lenteconcert                 gebruik de e-inschrijving
Inschrijving Galaconcert                   gebruik de e-inschrijving
Doorgeven van wijzigingen (adres, enz.)  Nieuwadres  (LibreOffice)  gebruik de e-inschrijving